Dự án có phải lending không tiền đâu winsbank trả cho nhà đầu tư

Dự án có phải lending không tiền đâu winsbank trả cho nhà đầu tư

Không. Đây không phải là mô hình lending, đây làg mô hình đầu tư vào cổ phiếu, bạn kiếm gia tăng lợi nhuận từ việc tài sản tăng giá
Báo chí truyền hình luôn cảnh báo người dân Bitcoin là lửa đảo

Báo chí truyền hình luôn cảnh báo người dân Bitcoin là lửa đảo

Từ nhiều năm trước báo chí và truyền hình luôn cảnh báo người dân Bitcoin là lừa đảo. Còn bây giờ thì báo chí và truyền hình cũng như pháp luật Việt Nam họ gọi Bitcoin là hàng hoá và tài sản
Tôi chưa có kinh nghiệm nên bắt đầu từ đâu

Tôi chưa có kinh nghiệm nên bắt đầu từ đâu

nếu bạn muốn thành công nhanh hãy theo những người đã có kiến thức trải nghiệm, đã gặp thất bại, đã kiếm được nhiều tiền và theo họ bạn sẽ rút ngắn được thời gian thành công
Winsbank lên coinmarketcap chưa

Winsbank lên coinmarketcap chưa

Chưa lên nếu lên thì nó lên rồi thì không còn là cơ hội cho bạn nữa