12 Mô hình nến sử dụng trong phân tích kĩ thuật dùng để dự đoán biểu đồ (Phần 1)

12 Mô hình nến sử dụng trong phân tích kĩ thuật dùng để dự đoán biểu đồ (Phần 1)

rong bài viết, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 12 mô hình nến đảo chiều sử dụng trong giao dịch. Các mô hình này giúp chúng ta kiếm được nhiều lợi nhuận hơn.
12 Mô hình nến sử dụng trong phân tích kĩ thuật dùng để dự đoán biểu đồ (Phần 2)

12 Mô hình nến sử dụng trong phân tích kĩ thuật dùng để dự đoán biểu đồ (Phần 2)

Đây là phần 2 nối tiếp cho 12 Mô hình nến sử dụng trong phân tích kĩ thuật dùng để dự đoán biểu đồ (Phần 1). Phần này sẽ nói về các mô hình của thị trường mà lúc này bạn có thể đặt lệnh bán ra.