Đầu tư vào winsbank không thanh khoản được thì sao? nhỡ may rủi ro thì sao

Tags
Có nhiều người hỏi tôi rằng Thế nhỡ may đầu tư abc không thanh khoản được thì sao thế nếu đầu tư vào cái này cái kia gặp rủi ro thì sao.

ĐÂY LÀ CÂU HỎI KHIẾN CUỘC ĐỜI BẠN TRỞ LÊN KHỐN NẠN NHẤT.

Có nhiều người hỏi tôi rằng "Thế nhỡ may đầu tư abc không thanh khoản được thì sao" thế nếu đầu tư vào cái này cái kia gặp rủi ro thì sao.

Tôi trả lời: Thế bạn ra ngoài đường nhỡ may có thằng khác đâm vào bạn lăn quay ra thì sao? có muốn ra ngoài đường nữa không?

Thế nếu bạn lấy ck, vk nhớ may ck, vk bạn bỏ bạn theo bồ thì sao? sao vẫn lấy?

Tôi không có ý hạ thấp ai cả nhưng nếu bạn muốn thành công thì bỏ cái từ nếu đi, muốn có tiền và kiếm được rất nhiều tiền phải học cách chấp nhận rủi ro, và học cách quản trị rủi ro.

Giàu có không dành cho số đông. Vì giàu có chỉ đến với những người Dũng Cảm dám Nắm Bắt Cơ Hội.

Tôi chưa từng thấy ai Giàu mà Nhát cả.

Muốn có tiền muốn thành công phải học cách trả giá, chấm hết.