12 Mô hình nến sử dụng trong phân tích kĩ thuật dùng để dự đoán biểu đồ (Phần 2)

12 Mô hình nến sử dụng trong phân tích kĩ thuật dùng để dự đoán biểu đồ (Phần 2)

Đây là phần 2 nối tiếp cho 12 Mô hình nến sử dụng trong phân tích kĩ thuật dùng để dự đoán biểu đồ (Phần 1). Phần này sẽ nói về các mô hình của thị trường mà lúc này bạn có thể đặt lệnh bán ra.