Báo Dân Trí - Ngân hàng số và công nghệ Blockchain đang thay đổi ngành ngân hàng như thế nào?

Báo Dân Trí - Ngân hàng số và công nghệ Blockchain đang thay đổi ngành ngân hàng như thế nào?

Ngành ngân hàng đang trải qua quá trình chuyển đổi kỹ thuật số to lớn, với việc nạp tiền, chuyển khoản và thanh toán hóa đơn về cơ bản đều được thực hiện trực tuyến