Update Mới winsbank – Cơ Hội Đầu Tư Tạo Thu Nhập $$$ Đỉnh Của Đỉnh

WinsFund đã có Update mới rất hay. Ra mắt chu kỳ đầu tư 1 tháng – 3 tháng – 6 tháng – 12 tháng cho mọi gói đầu tư từ 100 usd tới 100.000 usd.

1. Cơ Hội Kiếm Triệu $$$ Đỉnh Của Đỉnh:
– WinsFund hôm nay đã có Update mới rất hay. Ra mắt chu kỳ đầu tư 1 tháng – 3 tháng – 6 tháng – 12 tháng cho mọi gói đầu tư từ 100 usd tới 100.000 usd.

– Chu kỳ đầu tư 1 tháng lãi trung bình: 1,2% / tháng
– Chu kỳ đầu tư 3 tháng lãi trung bình: 2% / tháng
– Chu kỳ đầu tư 6 tháng lãi trung bình: 3% / tháng
– Chu kỳ đầu tư 12 tháng lãi trung bình: 4-6% / tháng

windfund update mới nhất

Ví Dụ khi bạn đầu tư gói 5000 usd:

– Chu kỳ 1 tháng: Nhận lãi 1,2% = 60 usd và nhận lại gốc sau 1 tháng.
– Chu kỳ 3 tháng: Nhận lãi 2% = 100$ x 3 = 300$ và nhận lại gốc sau 3 tháng.
– Chu kỳ 6 tháng: Nhận lãi 3% = 150$ x 6 = 900$ và nhận lại gốc sau 6 tháng.
– Chu kỳ 12 tháng: Nhận lãi 5% = 250$ x 12 = 3000$ và nhận lại gốc sau 12 tháng.

lãi winsfund theo năm

lãi winsfund tính theo chu kỳ

Cơ chế các chu kỳ 136 và 12 tháng hoạt động giống như Bank nhưng lãi suất hiệu quả hơn Bank rất nhiều. Đầu tư chu kỳ càng ngắn thì thu gốc và lãi càng nhanh nhưng lãi sẽ thấp hơn các chu kỳ dài hạn.

Với việc ra mắt các chu kỳ đầu tư mới 136 tháng sẽ giúp cho các nhà đầu tư có nhiều sự lựa chọn hơn. Vì không phải ai cũng có tiền nhàn rỗi trong 12 tháng, có nhiều khách hàng họ chỉ có tiền nhàn rỗi trong khoảng 1 tháng tới 3 tháng họ có thể lựa chọn các chu kỳ ngắn hạn để linh hoạt về dòng tiền.

Việc này cũng giúp cho những anh em kết nối làm hệ thống hoạt động hiệu quả hơn rất nhiều và kiếm được nhiều tiền hơn gấp nhiều lần. Khi khách hàng nhận lãi và gốc về có thể tái đầu tư và nâng cấp gói mới thì người giới thiệu lại nhận được thêm hoa hồng.

Việc này cũng sẽ giúp cho WInsFund có được nhiều khách hàng hơn rất nhiều lần và cộng đồng WIn sẽ phát triển nhanh và mạnh hơn nhiều. Hệ sinh thái của WIn có nhiều khách hàng hơn thì lợi nhuận kinh doanh sẽ phát triển lớn hơn và giá trị của hệ sinh thái cũng sẽ tăng lên nhiều hơn.

2. Lưu ý về chính sách hoa hồng giới thiệu:

Về hoa hồng giới thiệu vì vẫn lấy theo chu kỳ 12 tháng làm chuẩn. Và sẽ chia nhỏ theo các chu kỳ 136 tháng.

– Hoa hồng giới thiệu cho chu kỳ 12 tháng: 100% chính sách.
– Hoa hồng giới thiệu cho chu kỳ 6 tháng: 50% chính sách.
– Hoa hồng giới thiệu cho chu kỳ 3 tháng: 25% chính sách.
– Hoa hồng giới thiệu cho chu kỳ 12 tháng: 8% chính sách.

hoa hồng giới thiệu winsfund

Ví Dụ khi bạn giới thiệu được 1 khách hàng F1 đầu tư gói 1000 usd:

– Với chu kỳ 12 tháng bạn nhận được 100% hoa hồng giới thiệu 10% là 100 usd.
– Với chu kỳ 6 tháng bạn nhận được 50% hoa hồng giới thiệu 10% là 50 usd.
– Với chu kỳ 3 tháng bạn nhận được 25% hoa hồng giới thiệu 10% là 25 usd.
– Với chu kỳ 1 tháng bạn nhận được 8% hoa hồng giới thiệu 10% là 8 usd.

Khi khách hàng kết thúc chu kỳ và nhận đủ lãi và gốc và tái đầu tư gói mới thì bạn sẽ nhận được thêm hoa hồng mới.
Khi khách hàng nâng cấp từ chu kỳ ngắn hạn lên chu kỳ dài hạn hơn bạn lại nhận thêm được hoa hồng.
Khi khách hàng nâng cấp từ gói đầu tư nhỏ lên gói đầu tư lớn hơn thì bạn sẽ lại nhận thêm được hoa hồng mới.
Khách cứ tái đầu tư hay nâng cấp thì người giới thiệu lại nhận thêm hoa hồng.

– Góc Thảo Luận:

Với chính sách chu kỳ mới 136 tháng này thì quỹ đầu tư WInsFund sẽ phát triển bền vững và lâu dài hơn rất nhiều, tại sao?

Chỉ cần nhìn vào bảng lãi suất và nhẩm tính là chúng ta sẽ thấy rất đơn giản. Ví dụ nếu khách hàng đầu tư 1 gói 10.000 usd thì WInFUnd sẽ trả lãi suất cho mỗi chu kỳ như sau:

– Nếu đầu tư chu kỳ 1 tháng thì sau 1 năm lãi trả là: 1,2% x 12 = 14,4% = 1440 usd.
– Nếu đầu tư chu kỳ 3 tháng thì sau 1 năm lãi trả là: 2% x 12 = 24% = 2400 usd.
– Nếu đầu tư chu kỳ 6 tháng thì sau 1 năm lãi trả là: 3% x 12 = 36% = 3600 usd.
– Nếu đầu tư chu kỳ 12 tháng thì sau 1 năm lãi trả là: 5% x 12 = 60% = 6000 usd.

Vậy là nếu càng nhiều khách hàng chọn đầu tư chu kỳ ngắn hạn thì lãi suất và hoa hồng WInsFund trả ra lại càng thấp và dự án sẽ lại càng bền vững lâu dài hơn rất nhiều lần.

Với các chu kỳ ngắn hạn thì lãi suất trung bình của WInsFund là 1% tới 3% mỗi tháng thì theo các bạn dự án phát triển 10 năm là quá bình thường phải không nào 

Với các chu kỳ ngắn hạn 136 tháng mới thì sẽ phù hợp hơn với nhiều đối tượng khách hàng hơn. Sẽ có rất nhiều khách hàng mới sẽ lựa chọn WInsFund là kênh đầu tư hiệu quả ngắn hạn để gia tăng thêm thu nhập và anh em hệ thống sẽ có nhiều hơn hội kiếm tiền hơn gấp nhiều lần.

Các chu kỳ ngắn hạn mới cũng giúp cho các khách hàng mới có thêm nhiều cơ hội để trải nghiệm đầu tư WInsFUnd dành cho những người muốn có sự an toàn cao hơn về đồng vốn muốn thu cả gốc lãi trong ngắn hạn từ 1 tới 3 tháng là về cả gốc lãi luôn. Khi họ đã trải nghiệm và đủ tin tưởng có thể nâng cấp lên các gói lớn hơn và chu kỳ cao hơn bất cứ lúc nào.

Với chiến lược ra mắt các chu kỳ 136 này cá nhân mình thấy là rất tuyệt vời. Sẽ giúp cho quỹ WInsFund phát triển khách hàng rất mạnh mẽ trong những năm tới mà lãi trả ra ít hơn rất nhiều lần đảm bảo cho dự án đi được 10 năm hoặc hơn.

Và với các gói đầu tư chu kỳ ngắn hạn 136 tháng thì đảm bảo mức độ an toàn đến 99,99%. Anh em còn chờ gì nữa, cơ hội kiếm triệu usd, kiếm lâu, kiếm bền, kiếm dài hạn là đây chứ đâu. Chiến mạnh nào anh em WInsFund ơi.

nguồn: anh Hòa